Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Modni Atelje Biljana Tipsarevic, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.biljanatipsarevic.com

O B A V E Š T A V A

- da se putem internet sajta www.biljanatipsarevic.com prodaja robe obavlja u okviru registrovane delatnosti Modnog Ateljea Biljane Tipsarevic., Beograd-Staro Sajmište, Zarija Vujoševića 8 , mat.br. ________, PIB: 107966982, Tel.: +381112627213, a  adresa za izjavljivanje reklamacije je: office@biljanatipsarevic.com

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.biljanatipsarevic.com.

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014)smatra prodajom na daljinu  kupovina preko naše prodajne internet stranice www.biljanatipsarevic.com.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.biljanatipsarevic.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je uz svaki artikal naznačena  prodajna cena robe;

- da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 1000 rsd.

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano ovde.

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.biljanatipsarevic.com;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.biljanatipsarevic.com - može platiti  istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu, kao i pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;

- da potrošač pritiskom na taster POTVRDI  prilikom kreiranja porudžbenice  preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, ukoliko ustanovi da veličina nije odgovarajuća i to na način kako je definisano OVDE.

- da potrošač prilikom prijema robe ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, to može  zameniti u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

- da u slučaju da potrošač primljenu robu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

- da potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćenu robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.

- reklamacioni list možete preuzeti ovde.

S poštovanjem,                                  
Modni Atelje Biljana Tipsasrevic